Posted by: | Posted on: June 11, 2016

ՈՒսումնարանը պատրաստում է զարդակիրառական արվեստի մասնագետներ հետևյալ որակովորումներով՝

ՈՍԿԵՐԻՉ-ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾ

ՔԱՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐ ՓՈՐԱԳՐՈՂ

ՓԱՅՏԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐ ՓՈՐԱԳՐՈՂ

ԽԵՑԵԳՈՐԾ(ԿԵՐԱՄԻԿ)

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐԻՉ

ԳՈՐԳԱԳՈՐԾ

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾ

ԳՈԲԵԼԵՆ

ԲԱՏԻԿ(ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՈՐԻ ՎՐԱ)